Vår

(Rodeo) Minnested på Utøya

Konkurranse Kristoffer Bundlie var med på hos Rodeo Arkitekter

Type: Prekvalifisert konkurranse
Klient: AUF
Program: Landskap
Størrelse: +50 m2
Sted: Utøya, Norway
Status: Avlevert 2014
Team: Anne Bjørndal, Henning Sunde, Kenneth Dahlgren, Carsten Aniksdal, Laurence Antelme, Kristoffer Bundlie
Som ett av fire team ble Rodeo valgt ut til å delta i en begrenset konkurranse om et minnested på Utøya. Til minne om de 69 livene som gikk tapt 22 Juli 2011.
For mer informasjon vedr. prosjektet, ta kontakt med Rodeo Arkitekter.

Høst

Vinter

Vinter+Night

innlevering.lysning.plan

Kart-med-plassering-minnested