Kontorhverdag #8

2017/10/27

Volumstudier med droneskann: lag på lag.