Kontorhverdag #4

Kontorhverdag #4

2017/09/29

Skisser på vår kommende stol: FA|01. Til ære for Hans Wegner.