Kontorhverdag #1

2017/09/08

Nøysomt arbeid. Bearbeiding av en 3D-skannet Kristoffer.