Pecha Kucha Oslo, Vol 41

2017/02/15

Forunderlig Arkitekturs Feileacán McCormick holdt presentasjon på Design og Arkitektur Norge – DOGA: Pecha Kucha Vol 41.

Forunderlig Arkitekturs Feileacán McCormick presenterte på Pecha Kucha Vol 41 hvordan vi  bruker 3D skanning, dataspillmotorer og egne verktøy for å skape et grensesnitt som gjør det mulig å kombinere dette med klassiske kunsteriske/arkitektoniske metoder og problemstillinger for å skape noe forunderlig. 3D-skanning og utvidet virkelighet (AR) endrer måten vi oppfatter verden på. Vi var glade for muligheten for å kunne dele med andre litt av våre erfaringer med å utforske og søke etter nye måter å registrere den fysiske verden på og hvordan det kan skape nye opplevelser og perspektiver av det kjente.

Bilder fra eventet finnes her på Pecha Kuchas Facebook side. I tillegg deler vi våre slides fra presentasjonen her: